ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ ЗА ХИГИЕНА И КОНТРОЛ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID