“Здравей, лято!”

 

Учениците от 2. А клас. Снимка: училищен архив

С урок на тема ,, Здравей, лято!” завърши учебната година за 2.А клас, учители Г. Димитрова, А. Ризова и Л. Чопева.
Учениците показаха отлични знания. Получиха своите удостоверения и грамоти.