Иво Сиромахов гостува в учлище

Учениците от Начален етап (1-4 клас) на СУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик и техните учители ще се срещнат Иво Сиромахов и неговите детски книги.
Дата: 29.03.2024 г., 11.00 ч.
Инициатива на училищният подкаст Радио “Чиксалън” в рамките на Юбилейните бреговски дни, с които ще отбележим 160-годишнината на училището.