Изложба на Естела Стоева (9. А клас)

Изложба на Естела Стоева (9. А клас), профил “Изобразително изкуство”.
Класен ръководител Иванка Кадийска
Преподавател по Изобразително изкуство Диана Николова.