Изложба на Лилия Иванова, 10. А клас

Самостоятелна изложба на Лилия Иванова (10. А клас). Преподавател Дияна Николова. Снимка: училищен архив