Изложба на учениците от 8-10 клас

Изложба на ученици от 8-10 клас като част от Годишната класова продукция на 8-10 клас. Преподавател: Наталия Йорданова. Снимка: училищен архив

Изложба на ученици от 8-10 клас като част от Годишната класова продукция на 8-10 клас. Преподавател: Наталия Йорданова.