История на училището

„Споделяме знанието от 1864 година!“

СУ „Георги Брегов” е достоен наследник и продължител на откритото през 1864 г. взаимно училище към църквата „Св. Арахангел” в квартал „Чиксалън” в Татар Пазарджик.

Пръв учител в него става Тома Попович. До Освобождението (1878 г.) училището се помещава в двора на църквата.

Новата сграда е построена към 1890 – 1891 г. до Втора градска лечебница и носи името „Св. Арахангел”. Учениците му са около 200, разпределени в отделения, средно по 40. Учителите вече са 5 – 6, завършили педагогическо образование.

Църквата „Св. Арахангел Михаил“ в Пазарджик, към която възниква училището и в чийто двор се помещава до Освобождението. Снимка: https://bg.polomap.com/
Сградата на начално училище “Георги Брегов”, строена 1890 г. Снимка: РИМ – гр. Пазарджик

На свое заседание от 18.05/1921 г. Татарпазарджишкото училищно настоятелство взема решение основното училище „Св. Арахангел” да се преименува на „Георги Брегов” в чест на пазарджишкия меценат и щедър дарител, Георги Брегов (1844-1880), който развива активна благотворителна дейност. Именно той купува къща в Татар Пазарджик и я предоставя на градската управа за създаване на болница и обзавеждането й. На Пазарджишкото училищно настоятелство Георги Брегов завещава воденицата си в с. Кьосе Муратово (дн. с. Братаница) в полза на българските училища в града. За издръжката на български студенти в чужбина, Брегов дарява облигация от 1000 рубли от Руския източен заем на Българското културно – просветно дружество „Напредък” във Виена. Всичко това става причина датата 18 май да се чества и днес като патронен празник на СУ „Георги Брегов” гр. Пазарджик.

Георги Брегов (ок.1840, Пазарджик – 1884, Виена). Снимка: РИМ-гр. Пазарджик

 

Ученици от ІV-то отделение (клас) на училище “Георги Брегов”, юни 1921 г. Снимка: РИМ-гр. Пазарджик
Ученици от ІV-то отделение (клас) на училище “Георги Брегов” с учителките Команова и Касабова, 12. VІІ. 1929 г. Снимка: РИМ-гр. Пазарджик

В периода 1955 – 1960 г. училището става известно с приложението на диференцирания подход в обучението и е посещавано от учители от цялата страна.

Малката сграда, в която се помещава училището до 70-те години на XX в. Снимка: РИМ-гр. Пазарджик
Ученици и учители от училище “Георги Брегов”, 1961 г. Снимка: личен архив на Тодор Митев
Ученици и учители от училище “Георги Брегов”, 1961 г. Снимка: личен архив на Тодор Митев
Ученици и учители от училище “Георги Брегов”, 1961 г. Снимка: личен архив на Тодор Митев
Трудов полуден в Малката сграда, 1966 г. Снимка: РИМ-гр. Пазарджик
Т. нар. „Музикална къща“, в която днес провеждат своите занимания ученици и учители от профил “Музика”. През 60-те и 70-те г. на XX в. тя е била родилен дом. Снимка: РИМ-гр. Пазарджик
Малката сграда (вляво), в която се помещава училището до 70-те години на XX в., днес е по-известна като „Къщата на художниците“, защото там се провеждат голяма част от часовете на учениците от профил “Изобразително изкуство”. Заедно с тях тук учат и част от класовете на Начален курс. Снимка: училищен архив

Новата триетажна училищна сграда е завършена през 1968 г. Разполага с 33 учебни стаи, конферентна зала, физкултурен салон и работилница.

Централна сграда на СУ „Георги Брегов“ днес. Снимка: Стоян Георгиев
Панорамен изглед на СУ „Георги Брегов“ днес. Снимка: Стоян Георгиев

До 1970 г. то е начално, а от 1971/72 учебна година получава статут на VIII-мо ОУ „Георги Брегов”, а в него вече се обучават 926 ученици (I – VIII клас), като тук са преместени прогимназиалните класове на II–ра прогимназия.

Физкултурният салон на училището. Снимка: училищен архив

 

Физкултурният салон на училището. Снимка: училищен архив

През 1974/75 учебна година става първото ЕСПУ от I-ви до IX-ти клас на територията на община Пазарджик, а в него вече учат 1300 ученици.

СУ „Георги Брегов“ – панорамен изглед. Снимка: Петко Манчоров

За кратко (1979 – 1981 г.) към училището е разкрит вечерен отдел, в който преместват учениците от вечерната гимназия.

Ученици от ЕСПУ “Георги Брегов”, 24.05.1979 г. Снимка: училищен архив
Ученици от ЕСПУ “Георги Брегов”, 1979 г. Снимка: училищен архив

През 1985 г., по повод 120-годишнината от създаването му, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” I–ва степен. През същата година в него се обучават 1150 ученици, разпределени в 36 паралелки с 68 преподаватели.

Честване на 120-годишнината на училището, 1984 г. Снимка: училищен архив

От 1984 г. в гимназиалния курс са открити първите и единствени в областта профилирани паралелки по Изобразително изкуство. Идеята за това принадлежи на художника Илия Толев, учител и методист при отдел „Народна просвета” (1982 г.). Първи учители в тях са: художникът Методи Пешунов и скулпторът Костадин Маджаров. По – късно са привлечени Добри Гочев, Румен Нечев, Михаела Иванова, Иван Тодев, Тодор Димитров, Спас Киричев, Светослав Попов, Маргарита Иванова и др. специалисти в областта на графиката, живописта и скулптурата.

От учебната 1989/ 90 година в училището са открити и профилите „Музика” и „Хореография”. Обучението осъществяват В. Терзийска, Т. Щерева, Цв. Аврамова. М. Пепелянкова, З. Атанасова, Цв. Христова, Н. Несторова.

Изградени са училищни музикални формации, като: Народен хор „Яна” с диригенти Т. Щерева и М. Георгиева; Камерен хор на девойките „Цвета” с диригенти Цв. Аврамова и Г. Димитрова, Народен хор/камерна формация „Омана”, Мъжка фолклорна група „Арамии”  с художествен ръководител Н. Несторова. Те участват в множество регионални, национални и международни фестивали и конкурси и са носители на различни отличия.

Други значими училищни формации са: Франкофонски училищен театър (основан през 1999 г.) с ръководител Елена Кунчева (преподавател по френски език); Младежко театрално студио (основан през 2007/2008 уч.г.) с ръководители Таня Лазарова (преподавател по БЕЛ) и Илия Михайлов (преподавател по история и цивилизации), Клуб “Журналист” (основан през 2008 г.) с ръководители Таня Лазарова (преподавател по БЕЛ) и Илия Михайлов (преподавател по история и цивилизации), Клуб по творческо писане “Литературности” (2020 г.) с ръководител Илия Михайлов (преподавател по история и цивилизации), училищният подкаст в Spotify – Радио “Чиксалън”, което е и първото в Пазарджик и областта ученическо интернет радио (2023 г.) с ръководител Илия Михайлов (преподавател по история и цивилизации) и др.

Указ №1642 на Държавния съвет на НРБ от 22.05.1985 г., с който училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – 1 степен по повод своята 120-годишнина. Снимка: училищен архив

По случай 130-годишнината от основаването на училището (1995 г.) върху сградата му е поставен релеф на Георги Брегов. Скулптор – Спас Киричев.

Откриване на барелефа на Георги Брегов по време на честванията на 130-годишния юбилей на училището, 1995 г. На преден план авторът на барелефа – скулпторът Спас Киричев, а до него директорът на училището Малина Найденова. Снимка: училищен архив
Откриване на барелефа на Георги Брегов по време на честванията на 130-годишния юбилей на училището, 1995 г. На преден план авторът на барелефа – скулпторът Спас Киричев, а до него директорът на училището Малина Найденова. Снимка: училищен архив

От 1992 г. почти всяка година се издава училищен вестник „Бреговски свят”.

От 2003/04 учебна година в СОУ „Георги Брегов” се приемат ученици в профил „Природо – математически”, а от следващата година и в профил „Хуманитарен”.

Училищното ръководство и ученици от профил „Хуманитарен“, снимка за спомен с Антон Дончев, Любомир Левчев и проф. Николай Овчаров на срещата с президента Георги Първанов по случай 130-годишнината от Априлското въстание (1876). Батак, 2006 г. Снимка: училищен архив
На снимката нашият директор – г-жа Добринка Райкова (вляво) получава наградата по повод 24-ти май от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова (вдясно), 19.05.2014 г. Фото: http://www.mon.bg/

От 2016 г. абревиатурата на средните училища в България е сменена и така СОУ става СУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик.

По време на пандемията от COVID-19 и последвлото онлайн обучение (2018-2021 г.) училището успя да се справи по чудесен начин с трудните условия и необичайната обстановка на обучението в ОРЕС, предоставяйки на учениците си качествена образователна услуга в духа на своите традиции.

През 2023/2024 учебна година е създадена и първата професионална паралелка на училището – “Рекламна графика и дизайн” с класен ръководител Илия Михайлов.

Запазена марка за училището са традиционните коледни и пролетни концерти, както и съпътсващите ги изложби. Чрез тях учениците от профил “Изкуства” ежегодно се изявяват пред пазарджишката общественост.

Празничен концерт по повод 142-годишнината на училището, 2006 г. Снимка: училищен архив
Празничен концерт по повод 150-годишнината на училището, 2014 г. Снимка: училищен архив
Коледен концерт на училището, 2017 г. Снимка: училищен архив
Пролетен концерт на училището, 2023 г. Снимка: училищен архив

 

Откриване на 2022/2023 уч.г. Снимка: училищен архив

Главни учители: Хр. Калъчев (1897), Г. Ангелов (1910 – 1924), А. Божков (1923), Ив. Шукелов (1925), Вл. Атанасов, Ив. Карчинов (1934 – 1938), К. Папазов (1938 – 1946).

Директори: С. Павлова (1946 – 1950), Г. Мърхов (1950 – 1955), П. Серева (1955 – 1963), носител на „Орден на труда” – златен и орден „Кирил и Методий” – II–ра степен, М. Коцева (1963 – 1971), носител на орден „Кирил и Методий” – II–ра степен., С. Попова (1971 – 1975), Л. Томова (1975 – 1983), С. Гилева (1984 – 1991), М. Найденова (1992 – 2002), Е. Фърцов (2002 – 2004); от 2004г – Добринка Райкова, отличена от Община Пазарджик със званието „Директор на годината” (2007 и 2014).

Литература: 

  • Енциклопедия „Пазарджик“, 2011 г.
  • ДА – Пазарджик, ф.173 к, оп. 1, а. е. 6, л. 18; ф. 569, оп. 8, а.е. 18; ф. 80, оп. 1, а.е. 19; оп. 2, а.е. 1; а.е. 4; а.е. 9; а.е.13; оп. 5, а.е. 11; а.е. 20;
  • В. Септемврийско знаме, бр. 60, 21 май 1970; 130 години училище „Георги Брегов”, Юбилеен в., 28 апр.1995; СОУ „Георги Брегов” – Пазарджик празнува 140-годишен юбилей, Юбилеен в., 18 май 2004; Ученически в.”Бреговски свят”, Юбилеен бр., 2009.