Материална база

Библиотека

Училилината библиотека. Снимка: училищен архив

Книгите, учебните помагала и материали, с които разполага училищната библиотека могат да бъдат Ваш помощник в уроците и подготовката на различните поставени Ви задачи, проекти, домашни работи. Не забравяйте: „Чичко Гугъл“ не знае всичко! Помогнете му!

За повече въпроси: обръщайте се към нашият библиотекар Марина Здравкович.

Библиотеката при СУ „Георги Брегов“ обслужва читателите си в Заемнa, която се извършва комплексно обслужване на читателите:
справка с каталози и картотеки, заемане на литература за домашно ползване.

Читалнята притежава богата колекция от речници, енциклопедии и справочна
литература в областта на хуманитарните и естествените науки, математика, информационни технологии; богата
сбирка от книги, албуми в областта на музиката и изобразителното изкуство.

Библиотеката разполага с азбучен и систематичен каталог на всички библиотечни единици, с които е окомплектована.

Лекоатлетическа писта

Лекоатлетическата писта в училището. Снимка: училищен архив
Лекоатлетическата писта в училището. Снимка: училищен архив

Училището разполага със собствена лекоатлетическа писта, на която се провеждат занимания по ФВС.

Медицинско обслужване

Медицинският кабинет в учлището. Снимка: училищен архив

Училището ни разполага с добре оборудван и обновен медицински кабинет за спешна помощ, създаден още през 1999г. За здравето на децата се грижи висококвалифициран медицински фелдшер – Нина Атанасова.