НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Заниманията по Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социалния живот. Националната програма се реализира вече две години. За този период от училище се включиха повече от 100 ученици:

2022/23 учебна година

  • 2 групи по Модул „Спорт“;
  • 3 групи в Модул „Изкуства“.

2023/24 учебна година

  • 2 групи по Модул „Спорт“;
  • 2 групи в Модул „Изкуства“- музикално изкуство и 1 група изобразително изкуство.

За 2024/25 учебна ще бъдат формирани отново 5 групи:

Модул „Спорт“ – 2 групи по волейбол

  • 1 група момчета – 5-7 клас;
  • 1 група момичета – 5-7 клас.

Модул „Изкуства“ – 3 групи

  • 1 група от музикално изкуство;
  • 1 група от театрално изкуство;
  • 1 група от изобразително изкуство.

Вокална група по народно пеене „Омайниче“ (2-3 клас) с художествен ръководител Зорница Йовчева

Вокална група за естрадна и забавна песен (8-12 клас) – художествен ръководител Иванка Кадийска

Група по изобразително изкуство (8-12 клас) с ръководител Дияна Николова