Наши колеги на Национален конкурс

 

Имаме удоволствието да съобщим, че проектът за нашия училищен подкаст Радио “Чиксалън” на колегите Илия Михайлов и Светлана Еленкика е класиран за участие в XI Национален конкурс на СБУ „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2024“ на тема:

„Развитие на критичното мислене на децата и учениците в информационното общество – електронните устройства, медиите и фалшивите новини“.

Желаем им успех!