На гости в КСУДС – гр. Пазарджик

На 27 март 2024 г. в рамките на Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, изпълнявана от Окръжен съд – Пазарджик, ученици от 8. А, 9 и 11 клас на СУ „Георги Брегов“ с ръководител Наталия Йорданова посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик.
Ръководителят на сектор „Работа с деца и семейства“ г-жа Стефка Найденова представи услугите, осъществявани от център „Спешен прием” за кризисно настаняване на деца жертви и/или свидетели на насилие; безпризорни деца; деца в риск за физическото им оцеляване; майки/бащи с деца преживели домашно насилие; деца на улицата или такива избягали от вкъщи или институция.
Беше конкретизирана и социалната услуга в звено „Майка и бебе”, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално-педагогическо, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
Голям интерес сред младежите предизвика демонстрацията на начина за провеждане на разпити в Синята стая, която е първата в България специализирана стая със звукозаписна и видеозаписна техника за щадящо изслушване на деца, участващи в правни процедури, жертви или свидетели на насилие.