Обучение на тема “Изкуствен интелект”

Полезно обучение на тема “Изкуствен интелект” осъществи днес учителският екип.
Преподавателите Златина Минкова и Иван Драгомиров от www.prepodavame.bg запознаха аудиторията с възможностите, ресурсите и предизвикателствата на ChatGPT и Copilot и как те биха могли да са полезни в час.