Откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители, каним Ви заедно да открием новата учебна година!
Церемонията е с начален час 9.00 ч. в училищния двор.
Учениците от 1 – 7 клас ще получат учебниците от своите класни ръководители.
Разпределение на класовете по кабинети за първия Час на класа, който ще се проведе след церемонията:
1. А клас – 101 кабинет
1. Б клас – 102 кабинет
2. А клас – 103 кабинет
2. Б клас – 104 кабинет
3. А клас – 105 кабинет
3. Б клас – 107 кабинет
4. А клас – кабинет № 1 (художествената къща)
4. Б клас – кабинет № 4 (художествената къща)
5. А клас – 302 кабинет
5. Б клас – 206 кабинет
5. В клас – 304 кабинет
6. А клас – 204 кабинет
6. Б клас – 301 кабинет
6. В клас – 205 кабинет
7. А клас – 203 кабинет
7. Б клас – 305 кабинет
7. В клас – 202 кабинет
8. А клас – 306 кабинет
8. Б клас – 309 кабинет
9. А клас – 201 кабинет
10. А клас – 207 кабинет
11. А клас – художествената къща (малък кабинет по ИИ)
12. А клас – 303 кабинет
Заповядайте! Очакваме Ви!