Покана за бала

Нашите дванадесетокласници поканиха по атрактивен начин класния си ръководител Красимира Стоянова на своя абитуриентски бал, който ще се проведе на 23.05.2024 г. в хотел „Хебър“. Г-жа Стоянова прие поканата с удоволствие.