Празник на музиката

Една съвместна инициатива на В. Терзийска и Г. Димитрова - ръководители на групи по интереси по проект "Твоят час" в СУ "Георги Брегов" гр. Пазарджик и НУ "Отец Паисий" гр. Пазарджик.26.04.18 г., ХГ "Станислав Доспевски" гр. Пзарджик. Снимка: училищен архив
Съвместна инициатива на В. Терзийска и Г. Димитрова – ръководители на групи по интереси по проект “Твоят час” в СУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик и НУ “Отец Паисий” гр. Пазарджик. 26.04.2018 г., ХГ “Станислав Доспевски” гр. Пзарджик. Снимка: училищен архив

Една съвместна инициатива на В. Терзийска и Г. Димитрова – ръководители на групи по интереси по проект “Твоят час” в СУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик и НУ “Отец Паисий” гр. Пазарджик.
26.04.18 г., ХГ “Станислав Доспевски” гр. Пзарджик.