Прием 5 клас

ПРИЕМ в 5-ти клас 2024/2025 учебна година


3 паралелки с по 26 ученици с разширена подготовка по:

МУЗИКА – индивидуални часове:
поп и джаз пеене; народно пеене; пиано; китара;
цигулка; гъдулка; гайда; кавал; акордеон.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
графичен дизайн, рисуване с таблет.
Избираеми часове:
– български език и литература;
– математика;
– руски език – втори чужд език.

Необходими документи за прием:
– Оригинал на удостоверение за завършен начален етап и удостоверение за преместване (за ученици, идващи от ОУ и СУ);
– Заявление за записване в ЦОУД (по образец на училището);
– Заявление за записване (по образец на училището).

Срок: 14.06.2024 г. – 12.09.2024 г.