Прием 8 клас

ПРИЕМ в 8. клас за 2023/2024 учебна година

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА с изобразително изкуство – 26 ученици:
Специалност: „Рекламна графика“
Професия „Дизайнер“

Учениците изучават: рисуване, живопис, шрифт, комбинаторика, компютърна графика
Придобиват знания по: реклама, маркетинг и мениджмънт.
Учебна практика в „Беллопринт“ и „Нитос дизайн“.
Завършилите получават III професионално-квалификационна степен по професията „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
13.06.2023 г. – НВО – БЕЛ
16.06.2023 г. – НВО – Математика

БАЛ:
1. Утроен резултат точки от НВО – БЕЛ.
2. Резултат от НВО – математика.
3. Оценките по информационни технолгии и изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърнати по утвърдената скала в точки.

Профил „Музика“ с информационни технологии – 26 ученици:

– индивидуално обучение по музикален инструмент:
пиано; гъдулка, китара, кавал, гайда, тамбура;
– индивидуално обучение – вокал: поп и джаз пеене, народно пеене;
– музикална култура, озвучаване и обработка на музикални файлове

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
13.06.2023 г. – НВО – БЕЛ
16.06.2023 г. – НВО – Математика
21.06.2023 г. – Проверка на способностите по Музика

БАЛ:
1. Брой точки от НВО – БЕЛ и Математика.
2. Удвояване на резултатите от проверката на способностите по Музика.
3. Оценките по БЕЛ и Музика, изучавани в 7-ми клас, превърнати в точки.

Как да кандидатствам?
1. Вземете заявление-бланка от своя класен ръководител или директора на училището Ви в срок 22-30.05.2023 г.
2. Попълнете бланката (без кодовете) с Ваш подпис и подпис на родител.
3. Попълненото и подписано заявление предайте на директора на Вашето училище, който го изпраща в РУО -Пазарджик.
Срок за подаване на заявления: 22-30.05.2023 г.
Допълнителна информация за приема и проверката на способностите може да получите на телефон 034 444 605.