Прием 8 клас

ПРИЕМ в 8.клас за 2024/2025 учебна година

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА с изобразително изкуство – 26 ученици:
Специалност: „Рекламна графика“
Професия „Дизайнер“

Профил „Музика“ с информационни технологии – 26 ученици:


Допълнителна информация за приема и проверката на способностите може да получите на телефон 034 444 605.

Заповед на Министерството на образованието и науката за графика по прима за 2024/2025 учебна година.