Пролетен концерт на 6-7 клас

Момент от Пролетния концерт на 6-7 клас, 20.04.2022 г. Снимка: училищен архив

Пролетен концерт на 6-7-ми клас, учиилищна зала “Движение”
Преподаватели по музика: Марианка Пепелянкова, Зорница Йовчева, Красимира Стоянова, Иванка Кадийска, Валя Нейчева, Люси Чопева