ПЪРВИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ в СУ “Г. БРЕГОВ”

1-4 клас

18.10.2023 г., сряда

17.30 ч. в класните стаи.

Теми:

1) Запознаване с Правилника на училището;

2) Резултати от входното ниво;

3) НВО за 4-ти клас.

5-12 клас

19.10.2023 г., четвъртък

18.00 ч. по кабинети.

Теми:

1) Запознаване с Правилника на училището;

2) Резултати от входното ниво;

3) НВО в 7 и 10 клас и ДЗИ – 12 клас.