Родителска среща за седмокласниците

Във вторник (14.05.2024 г.), от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от седмите класове. Тя ще се състои от две части. В първата част (в камерна зала “Движение”) родителите на седмокласниците ще бъдат запознати с подробностите около предстоящото НВО и училищния прием. След това, по кабинети, срещата се продължи с учителите от различните учебни предмети и класните ръководители.