Родителска среща за учениците от 5 – 12 клас

Уважаеми родители на учениците от 5-12 клас, каним Ви на родителска среща!

Тя ще се проведе в четвъртък (14.03.2024 г.) с начален час 18.00 ч.

Дневен ред:

  1. Анализ на резултатите от първия учебен срок
  2. Отсъствия и санкции
  3. Готовност за НВО (7, 10 клас) и ДЗИ (12 клас)
  4. Представяне на графиците на учителите