Списък с учебниците за 2023/2024 учебна година

 8.А клас– професия “Дизайнер”

Класен ръководител: Илия Михайлов

8.Б клас – профил „Музика”

Класен ръководител: Руслана Куртева

Учебен предмет Издателство

Автори

1

Български език „Просвета. АзБуки“ М. Васева

2

Литература „Просвета плюс“ К. Топалов

3

1-ви чужд език (Английски език)

по заявка

4

2-ри чужд език (Руски език)

по заявка

5

Математика “Архимед“

Паскалева

6

Информационни технологии „Домино“

Авторски колектив

7 История и цивилизации „Просвета“

Б. Гаврилов и колектив

8 География и икономика „Клет-Булвест“

Р. Пенин

10

Философия (учебник и учебна тетрадка) „Педагог 6“

Г. Герчева – Несторова, Р. Димитрова

11 Биология и ЗО „Клет- Булвест“

М. Шишиньова

12

Физика и астрономия „Клет-Булвест“

М. Максимов

13 Химия и ООС „Просвета Плюс“

Л. Боянова и колектив

14

Музика „Просвета“

С. Георгиева и колектив

15 Предприемачество (8. А клас)

Технологии и предприемачество (8. Б клас)

 

„Мартилен“

“Просвета”

 

авторски колкетив

                                 авторски колкетив

 1. 9. А клас

Класен ръководител: Мариана Пепелянкова

Учебен предмет Издателство Автори
1 Български език „Клет-Булвест“ А. Петров, М. Падешка
2 Литература „Клет-Булвест “ Б. Пенчев, В. Герджикова
3 1-ви чужд език (Английски език) по заявка
4 2-ри чужд език (Руски език) по заявка
5 Математика „Архимед“ Паскалева
6 Информационни технологии „Домино“ Ив. Първанов
7 История и цивилизации „Просвета“ М. Груев и колектив
8 География и икономика „Клет-Булвест “ Р. Пенин
9 Философия (учебник и учебна тетрадка) “Педагог 6“ Г. Герчева – Несторова,

Р. Димитрова

10 Биология и ЗО „Клет-Булвест “ М. Шишиньова
11 Физика и астрономия „Клет-Булвест“ М. Максимов
12 Химия и ООС “Педагог 6“ М. Павлова
13 Музика „Просвета“ Л. Пейчева, Ст. Георгиева
14 Технологии и предприемачество „Просвета“ В. Неделчева и др.
 1. 10. А клас

Класен ръководител: Валентина Нейчева

Учебен предмет Издателство Автори
1 Български език „КЛЕТ – Булвест 2000“ А. Петров, М. Падешка
2 Литература „КЛЕТ – Булвест 2000“ Б. Пенчев, В. Герджикова
3 1-ви чужд език (Английски език) по заявка
4 2-ри чужд език (Руски език) по заявка
5 Математика „Архимед“ Паскалеви, 1-во равнище
6 Информационни технологии „Клет-Булвест “ Ангел Ангелов
7 История и цивилизация „Просвета“ Пл. Павлов и колектив
8 География и икономика „Просвета“ Ст. Дерменджиева и колектив
9 Философия „Педагог 6“ Галя Герчева-Несторова и др.
10 Биология и ЗО „Просвета – Аз Буки“ В. Илиев, Ваклева
11 Физика и астрономия „Клет- Булвест“ М. Максимов
12 Химия и ООС „Педагог 6“ М. Павлова
13 Музика „Просвета“ Л. Пейчева, Ст. Георгиева

 

11. А клас

Класен ръководител: Иванка Кадийска

 

 1. Литература – изд. „БГ учебник“, автори: Иван Инев и др.
 2. Български език – изд. „БГ учебник“, автори: Петя Маркова и др.
 3. Първи чужд език (Английски) – по заявка
 4. Втори чужд език (Руски) – по заявка
 5. Математика – изд. „Архимед“, автори: Паскалева.
 6. Гражданско образование – изд. „Педагог 6“, автори: Галя Герчева-Несторва и колектив
 7. Профилирана подготовка – Информационни технологии:

1) „Обработка и анализ на данни“- изд. “Домино“, автори: И. Първанов и др.

 2) Мултимедия – изд. „Домино“, автори: И. Първанов  и др.

 1. Профилирана подготовка – Английски език – по заявка.
 2. Профилирана подготовка – Биология и ЗО:
 3. Клетката- елементарна биологична единица“  – изд. „Педагог 6“;
 4. Многоклетъчна организация на биологичните системи“ – изд. „Педагог 6“

 

12. А клас

Класен ръководител: Красимира Стоянова

 

 1. Литература – изд. „БГ учебник“, автори: Иван Инев и др.
 2. Български език – изд. „БГ учебник“, автори: Петя Маркова и др.
 3. Първи чужд език (Английски) – по заявка
 4. Втори чужд език (Руски) – по заявка
 5. Математика – изд. „Архимед“, автори: Паскалева
 6. Гражданско образование – изд. „Педагог 6“, автори: Галя Герчева-Несторова и колектив.
 7. Профилирана подготовка – Информационни технологии:

1) „Уеб дизайн“- изд. „Домино“, автори: Ив. Първанов и др.

2) „Решаване на проблеми с ИКТ“ – изд. „Домино“

 1. Профилирана подготовка – Биология и ЗО:
 • „Многоклетъчна организация на биологичните системи“ – изд. „Педагог 6“;
 • „Биосфера – структура и процеси“ – изд. „Педагог 6“
 • „Еволюция на биологичните системи“ – изд. „Педагог 6“
 1. Профилирана подготовка- Английски език – по заявка