Спортен празник

Спортен празник, 17.05.2023 г. Снимка: училищен архив

По повод утрешния патронен празник на училището днес учениците имаха спортни занимания. Част от тях се проведоха в училищния двор и физкултурния салон, други на “Острова”. Организирани бяха и екскурзии до различни места извън Пазарджик.