Димитър Гаджев

Стипендия „Димитър Гаджев“

Димитър Гаджев

Стипендията “Димитър Гаджев” е учредена на 24.05.2014 г. по инициатива на нашия възпитаник Димитър Гаджев.

Тя се връчва ежегодно на ученици от училището за техни високи постижения в различните науки.

Димитър Гаджев завършва СУ „Георги Брегов” през 2007 г. в първия випуск на профил „Природо – математически”. Висшето си образование получава в Технически Университет – София и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Подготвя дипломната си работа в университета в Портсмут, Великобритания (2011 г.). Последователно работи в Центъра за информационно развитие към ТУ – гр. София, от 2010 до 2013 г. е хоноруван асистент в ТУ – гр. София.

Димитър Гаджев работи по специалността си като софтуерен инженер в голяма технологична компания. През 2013 г. той учредява на свое име стипендия за талантливи деца от СОУ „Георги Брегов” в областта на точните науки.