Съвместна изложба на К. Котова (10. А) и А. Исламова (11. A клас)

Част от изложбата. Снимка: училищен архив

Изкуството извисява и сближава хората. Поредното доказателство за това е съвместната изложба на Анджи Исламова (11. А клас, профил “Музика”, класен ръководител Вили Терзийска) и Катерина Котова (10. А клас, профил “Изобразително изкуство”, класен ръководител Илия Михайлов) с преподавател Наталия Йорданова. Макар и от различни профили, двете момичета представят една уникална колаборация от свои творби, работени ръчно и с графичен таблет. Изложбата тържествено откри днес нашият директор г-жа Д. Райкова във фоайето на втория етаж пред съученици и гости на двете момичета. Мариа Василева (10. А клас) поздрави всички с чудесно изпълнение на популярна японска песен.