Тържество за Деня на българската писменост и култура

Традиционно тържество за Деня на българската писменост и култура (24 май) се състоя в училище. Кратката празнична програма включваше слово на нашия директор г-жа Добринка Райкова, внасяне на училищното знаме, награждаване на изявени ученици и няколко музикални изпълнения.

След това група от ученици и учители се включи в празничното шествие през центъра на града.