Урок по долекарска помощ

В петък в училище си имахме гост – парамедикът Цвятко Луджев. Той изнесе интересен практически урок пред четвъртокласниците.

Децата научиха каква първа долекарска помощ се оказва при затруднено дишане, как се обездвижва ръка, при съмнение за счупване и как се прави превръзка при нараняване на главата.