Учебни планове

Учебни планове

Целодневна организация на учебния процес 2023-2024

Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
5 А клас 5 Б клас  5 В клас
6 А клас   6 Б, 6 В клас
7 А клас   7 б клас   7 в клас
8 А клас – РЕКЛАМНА ГРАФИКА   8 Б клас – МУЗИКА
9 А клас – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО   9 А клас – МУЗИКА
10 А клас – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО   10 А клас – МУЗИКА
11 А клас – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО   11 А клас – МУЗИКА
12 А клас – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО   12 А клас – МУЗИКА
Качествени оценки – определение