Училищен хор

Училищният хор предлага уникална възможност на момичетата и момчетата от 5,6 и 7 клас да изпълняват различен вид музика и да развиват  вокалните си  и музикални умения. Пеенето в хора създава добър вкус и дава музикална култура,която остава за цял живот.

Диригенти на училищния хор през учебните години са различни колеги – музикални педагози: Зорница Йовчева, Мариана Пепелянкова, Люси Чопева, Красимира Стоянова и др.

Училщният хор през 2012/2013 уч.г. с диригент Зорница Йовчева. Снимка: училищен архив
Училищният хор по време на Прегледа на училищните химни и патриотични песни (23.11.2012 г.). Снимка: училищен архив
Училищният хор по време на урока на Петя Точкова, Илия Михайлов и Марин Кузев – “Да живее рок енд рола!” (25.02.2015 г.) със специалното участие на Васко Кръпката. Колаж: училищен архив