Училище „Георги Брегов“ ще стартира учебната година и 160-годишен юбилей с нов сайт

Училище „Георги Брегов“ ще стартира учебната година и 160-годишен юбилей с нов сайт

Училище „Георги Брегов“ ще стартира учебната година и 160-годишен юбилей с нов сайт