“Учим се от приказните герои”

Децата от 2.Б клас и 3.А клас, класни ръководители Таня Бельова и Мариана Проданова, след урока "Учим се от приказните герои", 01.06.2023 г. Снимка: училищен архив
Децата от 2.Б клас и 3.А клас, класни ръководители Таня Бельова и Мариана Проданова, след урока “Учим се от приказните герои”, 01.06.2023 г. Снимка: училищен архив

Вълнуващо тържество-спектакъл “Учим се от приказните герои” представиха съвместно 2.Б клас и 3.А клас, класни ръководители Таня Бельова и Мариана Проданова.
Второкласниците получиха удостоверения и грамоти от г-жа Д. Райкова (директор на училището)