Учители от „Георги Брегов“ – Пазарджик бяха отличени за съвместния урок по музика и история на тема “Музиката в българското кино”