Целодневно обучение

Александра Мусиевска и ученици от ЦОУД-5.клас, 2023 г. Снимка: училищен архив

Александра Мусиевска ръководи групата по ЦОУД-5.клас. Тя е завършила ПУ “Паисий Хилендарски”. Бакалавър е по Български език и история, магистър е по Дипломация и международни отношения.

Александра Мусиевска по време на урока-спектакъл на децата от ЦОУД-5.клас на тема: „Спортните игри в Древна Елада“, 06.12.2022 г. Снимка: училищен архив

Чрез следобедните занимания в ЦОУД петокласниците получават помощ при подготовката на своите домашни работи и за затвърждаване на знанията и уменията си, придобити в час.

Ученици от ЦОУД-5.клас, ръководител Александра Мусиевска, в заниманието “Рисуване на открито”, 27.10.2022 г. Снимка: училищен архив

В Занимания по интереси момчетата и момичетата изготвят проекти, извършват различни проучвания, изработват табла, свързани с различни празници.

Ученици от ЦОУД-5.клас, ръководител Александра Мусиевска, по време на техния открит урок на тема “Древните съкровища от Пазарджик и региона”, 12.05.2022 г. Снимка: училищен архив

Учениците се научават да работят самостоятелно и в екип.

Ученици от ЦОУД-5.клас, ръководител Александра Мусиевска, в заниманието “Учител за един ден”, 07.05.2021 г. Снимка: училищен архив

Всяка година те участват в различни положителни практики, с които допълнително обогатяват своите познания и способности.

Ученици от ЦОУД-5.клас, ръководител Александра Мусиевска, с изработени от тях тематични табла, посветени на Апостола на свободата Васил Левски, 2023 г. Снимка: училищен архив