Честит празник!

“Честит празник, българи!”- екнаха силните детски гласове на учениците от 2.Б, 3.Б и 4. А,Б класове. С българския трикольор в ръцете, под звуците на най-патриотичните ни песни, децата рецитираха вечните стихове на Иван Вазов, спомняйки си най-епичните битки в нашата история и 146-годишнината от Освобождението на България. Заедно с децата, техните класни ръководители – А. Цурева, Т. Бельова, М. Проданова и Е. Радева, съпреживяха вълнуващите празнични моменти.