1397 лв. събрахме от нашия Коледен базар

Преди броени дни приключи  нашият Коледен базар. Стойността на събраната сума бе 1397лв. , с която се закупи телевизор и се приготвиха пакети с подаръци за обитателите на Дом за стари хора “Гаврил Кръстевич” гр. Пазарджик.

Изработвайки коледни картички, предмети и сувенири в инициативата се включиха учениците от начален етап: 1. Б клас-кл.ръководител Петя Кашева, 2. А клас-кл.ръководител Радка Личкова, 3. А клас-кл.ръководител Гинка Димитрова, 3. Б клас-кл.ръководител Таня Бельова, 4. А клас-кл.ръководител Мариана Проданова, 4. Б клас-кл.ръководител Елисавета Радева, учениците от 5, 6, 7 клас с преподаватели Йорданка Войнова, Елена Тупчева и Христо Енджов /Технологии и предриемачество/, от 6, 7, 8, 9 и 12 клас с преподавател Наталия Йорданова /ИИ/, Зорница Йовчева и Мариана Пепелянкова /Музика/.

Благодарности към всички ученици, учители и родители, които направиха тази благотворителна кауза реалност!