Начален етап

46 публикации

Животът в класовете на начален етап е изпълнен с огромни усилия, но и със забавления. Учебният материал се усвоява с последователни и надграждащи стъпки, а постигнатото се представя с гордост и усмивка на цялата бреговска общност!