НВО

Информация за дейностите по национално външно оценяване (НВО) за учениците в 4, 7 и 10 клас.