Училищни формации

11 публикации

В своята дългогодишна история СУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик създава, поддържа и развива разнообразни по характер и преназначение училищни формации.

Сред тях са:

Народен хор “Яна”, създаден през 1989 г. от Таня Щерева от ученици от профил „Музика”, специалност „Народно пеене” и „Народен инструмент”.

Народен хор “Омана”, създаден през 2004 г. от Мариана Пепелянкова (художествен ръководител и диригент) и Зорница Йовчева (помощник – диригент).

Клубът по творческо писане „Литературности“ при СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик е основан от Илия Михайлов на 29.04.2020 г. Обединява деца от училището, които имат интерес към творческото писане и литературата.

Радио „Чиксалън“

Радио „Чиксалън“ е училищният подкаст на СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик. Това е и първото в Пазарджик и областта ученическо интернет радио. Създадено е на 16.03.2023 г. от Илия Михайлов и учениците Борслав Златанов и Петър Киричев.

Камерен хор на девойките, чийто основател и диригент е Цветанка Аврамова. Хорът съществува цели 13 години в периода 1990-2003 година.

Младежко тетарално студио с ръководители Таня Лазарова и Илия Михайлов, което е създадено през 2007/2008 уч.г. по проект „Различието е богатство, единството – сила“.

Ученическа театрална франкофонска трупа при СУ „ Георги Брегов” град Пазарджик е създадена от Елена Кунчева (преподавател по френски език) през 1998 г.

Клуб “Журналист” е ученическа група за медийно отразяване на училищния живот. Тя съществува в периода 2008 – 2013 г. Нейни основатели са Таня Лазарова и Илия Михайлов.

Училищният хор на момичетата и момчетата от 5,6 и 7 клас изпълнява различен вид музика.

Мъжка фолклорна група “Арамии” с основател и диригент Недялка Несторова. Групата съществува и концертира в периода 2005-2010 година.